S̶á̶n̶g̶ ̶N̶a̶y̶ / ̶ ̶2̶9̶ ̶ / ̶1̶2̶

Vũ viec mot chien si CSGT Bi Hạnh Hưng ngày trước cửa Trung Tâm Thương Mại Vinaconex ̼ (̼T̼P̼.̼ Thanh Hóa) ̼ Đăng Khiên dư luận Rat Quan ̼t̼â̼m̼.̼ nhieu cau hoi Set RA Xung Quanh Đoan Clip Nay la su tho o cua ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ ồ̼ ̼b̼ả̼ệ đ̼ệ̼ ̼đ.

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼… ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼! ̼

Trở Lại Câu Chuyện Một CSGT Thanh Hóa Bi đánh trước Su ̼ “Vô Cảm” ̼ of the person Dan KHI Hồ Chí biet the correct ̼n̼h̼ì̼n̼.̼ dư luận not only Phan Không truoc viec lam Ngang ngược of an Thanh Niên ̼ (Người đánh CSGT) ̼ ̼ “điển trai” ̼ Nhung Thiệu Văn Hóa khí Vi Phạm Giao Thông Lai Côn Dũng bạo lực Đế Đế DOA đôi với nguoi Thị Hạnh CÔNG ̼v̼ụ̼.̼

Nông ̼: ̼ CSGT Bi ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼ ̼: ̼ Vì Sao nguoi dan do not look but no help ̼

Dư luận Côn kho hieu for the AI properly Ngày where ̼ (Hiền Trương) ̼ Mã Lai Chí Biệt Khoảnh Tây properly nhin, ̼ Nhất La Hai nguoi bao ve cua Trung Tâm Thương ̼m̼ạ̼i̼.̼
Đế Lâm RO Những điều Ma Du luan Đăng Côn bức xúc, ̼ Phóng viên VietNamNet Đá Quay Trở Lại Hiền Trương noi occurs Vũ viec Đế lang nghe nhieu Chiểu Ve Su ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Lân la KHU VỰC occurs Su viec, ̼ most nhung nguoi ban nuoc va nhung nguoi chay xe ôm đỂu Rat ̼ “Phan Khôi” ̼ Ke Lai Vu ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Nông ̼: ̼ CSGT Bi ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼ ̼: ̼ Vì Sao nguoi dan do not look but no help ̼

Mot nguoi Cháy xe ôm ke, ̼ Hom Độ nguoi Thanh Niên DJI xe may Vi Phạm Giao ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ until chiến sĩ CSGT AP ngồi requested checks Giấy Tô Thị Người Thanh Niên Nay Bat hop ̼t̼á̼c̼.̼ Tự Lực Người Thanh Niên Bát hợp tác Thị Ong xe ôm nay known SE CO Lĩnh occurs should Lai ̼x̼e̼m̼.̼

Qua do not such, ̼ when Thanh Niên XO Xát Voi chiến sĩ CSGT Thị rat nhieu nguoi dan restart xem, ̼ nhung nguoi đi đường Hiếu Kỳ Cùng Dũng Het Lai Chung Kiên Vũ viec, ̼ even nhung nguoi khach Đàng Trong Trưng ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼ “̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼” ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼

Nông ̼: ̼ CSGT Bi ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼ ̼: ̼ Vì Sao nguoi dan do not look but no help ̼

Hồ con thằn Nhiên Lay Điện Thoại RA back Cảnh Tường CSGT Bi Đam Vao Mat, ̼ Cổ Mã Khong ai co Đồng Thái có thể ̼n̼g̼ă̼n̼.̼
Người xe ôm tam su, ̼ ̼ “Thầy nguoi Thanh Niên đánh CSGT We Cung Bát Bình Lâm ̼c̼h̼ứ̼.̼ Nhung that su We do not đập có thể NGÂN Hay nói nữa Lợi VI SO BI đánh oan, ̼ Hay Trà Thu. Chung toi Cháy xe ôm here, ̼ Neu thể NGÂN Mai Mot Chung NO RA Tim Trà Thị Thu ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ Công An Ma Không Đáng Côn đánh Lai Hương gi nguoi dan we”.

Nông ̼: ̼ CSGT Bi ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼ ̼: ̼ Vì Sao nguoi dan do not look but no help ̼

As well as user xe ôm, ̼ most nguoi dan chung kien here, ̼ KE CA bao ve cua Trung Tâm Thương Mại Vinaconex đỂu ̼ “Né” ̼ VI SO ̼’̼k̼h̼ô̼n̼g̼ phải đâu thì phải ̼t̼a̼i̼’̼.̼

Hồ Chí biet do not nhin until Co Luc luong CS 113 đen Thị Chiến si CSGT Nay moi be given to Viên Cấp ̼c̼ứ̼u̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *