C͟ô͟ ͟g͟á͟i͟

C͟ó͟ n͟h͟ữ͟n͟g c͟â͟u͟ c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ d͟ở͟ k͟h͟ó͟c͟ d͟ở͟ c͟ư͟ờ͟i͟ m͟à͟ c͟h͟ú͟n͟g t͟a͟ c͟h͟ỉ͟ p͟h͟á͟t͟ h͟i͟ệ͟n͟ r͟a͟ l͟ú͟c͟ đ͟i͟ k͟h͟á͟m͟ b͟ệ͟n͟h͟ ấ͟y͟ c͟á͟c͟ m͟ẹ͟ ạ. N͟ã͟y͟ m͟ì͟n͟h͟ m͟ớ͟i͟ đ͟ọ͟c͟ đ͟ư͟ợ͟c͟ c͟â͟u͟ c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ m͟à͟ b͟á͟o͟ c͟h͟í͟ đ͟ư͟a͟ t͟i͟n͟ v͟ề͟ m͟ộ͟t͟ c͟ô͟ gá͟i͟ 2͟5͟ t͟u͟ổ͟i͟. V͟ố͟n͟ c͟ô͟ b͟ị͟ t͟r͟ậ͟t͟ c͟h͟â͟n͟ n͟ê͟n͟ t͟ớ͟i͟ b͟ệ͟n͟h͟ v͟i͟ệ͟n͟ đ͟ể͟ k͟h͟á͟m͟. Ấ͟y͟ v͟ậ͟y͟ m͟à͟ b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ l͟ại͟ k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ c͟ô͟ n͟ê͟n͟ đ͟i͟ k͟h͟á͟m͟ n͟ộ͟i͟ t͟i͟ế͟t͟, t͟ư͟ở͟n͟g k͟h͟ô͟n͟g l͟i͟ê͟n͟ q͟u͟a͟n͟ n͟h͟ư͟n͟g c͟u͟ố͟i͟ c͟ù͟n͟g k͟ế͟t͟ q͟u͟ả͟ b͟ệ͟n͟h͟ á͟n͟ l͟ại͟ v͟ô͟ c͟ù͟n͟g n͟gạc͟ n͟h͟i͟ê͟n͟. Đ͟ú͟n͟g l͟à͟ t͟r͟ê͟n͟ đ͟ờ͟i͟ n͟à͟y͟ c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ gì͟ c͟ũ͟n͟g c͟ó͟ t͟h͟ể͟ x͟ả͟y͟ r͟a͟ ấ͟y͟ n͟h͟ỉ͟.

hình ảnh

Ả͟n͟h͟ m͟i͟n͟h͟ h͟ọ͟a͟. N͟gu͟ồ͟n͟:͟ I͟n͟t͟e͟r͟n͟e͟t͟

͟C͟ô͟ gá͟i͟ t͟r͟ẻ͟ b͟ị͟ t͟r͟ậ͟t͟ c͟h͟â͟n͟ n͟ê͟n͟ t͟ớ͟i͟ b͟ệ͟n͟h͟ v͟i͟ệ͟n͟ k͟h͟á͟m͟, b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ p͟h͟á͟t͟ h͟i͟ệ͟n͟ c͟ô͟ ‘͟k͟h͟ô͟n͟g p͟h͟ả͟i͟ l͟à͟ p͟h͟ụ͟ n͟ữ͟’͟

͟B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ n͟ă͟m͟ n͟a͟y͟ 2͟5͟ t͟u͟ổ͟i͟ đ͟ế͟n͟ t͟ừ͟ C͟h͟i͟ế͟t͟ gi͟a͟n͟g, T͟r͟u͟n͟g Q͟u͟ố͟c͟. T͟u͟y͟ c͟ó͟ l͟à͟n͟ d͟a͟ n͟gă͟m͟ đ͟e͟n͟ n͟h͟ư͟n͟g c͟ô͟ l͟ại͟ c͟ó͟ c͟h͟i͟ề͟u͟ c͟a͟o͟ v͟ư͟ợ͟t͟ t͟r͟ộ͟i͟ t͟ớ͟i͟ 1͟m͟7͟2͟. S͟a͟u͟ k͟h͟i͟ t͟ố͟t͟ n͟gh͟i͟ệ͟p͟ đ͟ại͟ h͟ọ͟c͟, B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ t͟ì͟m͟ v͟i͟ệ͟c͟ ở͟ q͟u͟ê͟ n͟h͟à͟ r͟ồ͟i͟ k͟ế͟t͟ h͟ô͟n͟ v͟à͟o͟ n͟ă͟m͟ 2͟4͟ t͟u͟ổ͟i͟, đ͟ế͟n͟ h͟i͟ệ͟n͟ t͟ại͟ v͟ẫ͟n͟ k͟h͟ó͟ k͟h͟ă͟n͟ c͟h͟ư͟a͟ s͟i͟n͟h͟ đ͟ư͟ợ͟c͟ c͟o͟n͟.

͟C͟á͟c͟h͟ đ͟â͟y͟ k͟h͟ô͟n͟g l͟â͟u͟, c͟ô͟ đ͟a͟n͟g l͟e͟o͟ c͟ầ͟u͟ t͟h͟a͟n͟g t͟h͟ì͟ b͟ị͟ t͟r͟ậ͟t͟ m͟ắ͟t͟ c͟á͟ c͟h͟â͟n͟. V͟ì͟ t͟h͟ế͟, B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ đ͟ã͟ t͟ớ͟i͟ b͟ệ͟n͟h͟ v͟i͟ệ͟n͟ đ͟ị͟a͟ p͟h͟ư͟ơ͟n͟g đ͟ể͟ k͟i͟ể͟m͟ t͟r͟a͟ x͟e͟m͟ c͟ó͟ b͟ị͟ c͟h͟ấ͟n͟ t͟h͟ư͟ơ͟n͟g n͟ặ͟n͟g k͟h͟ô͟n͟g. C͟h͟ỉ͟ c͟ó͟ đ͟i͟ề͟u͟, v͟ị͟ b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ k͟h͟i͟ n͟h͟ì͟n͟ t͟h͟ấ͟y͟ k͟ế͟t͟ q͟u͟ả͟ c͟h͟ụ͟p͟ X͟-͟q͟u͟a͟n͟g l͟ại͟ n͟h͟ì͟n͟ c͟ô͟ b͟ằ͟n͟g á͟n͟h͟ m͟ắ͟t͟ d͟ò͟ x͟é͟t͟ v͟à͟ c͟ó͟ v͟ẻ͟ r͟ấ͟t͟ n͟gh͟i͟ n͟gờ͟.

͟B͟ở͟i͟ v͟ì͟ t͟ừ͟ k͟ế͟t͟ q͟u͟ả͟ c͟h͟ụ͟p͟ X͟-͟q͟u͟a͟n͟g c͟h͟o͟ t͟h͟ấ͟y͟, b͟ị͟ b͟o͟n͟g gâ͟n͟ k͟h͟ô͟n͟g p͟h͟ả͟i͟ l͟à͟ v͟ấ͟n͟ đ͟ề͟ l͟ớ͟n͟. V͟ấ͟n͟ đ͟ề͟ l͟à͟ h͟a͟i͟ đ͟ầ͟u͟ ố͟n͟g x͟ư͟ơ͟n͟g c͟ủ͟a͟ c͟ô͟ l͟ại͟ c͟h͟ư͟a͟ k͟h͟é͟p͟ l͟ại͟, t͟ứ͟c͟ l͟à͟ t͟u͟ổ͟i͟ x͟ư͟ơ͟n͟g v͟ẫ͟n͟ đ͟a͟n͟g t͟r͟o͟n͟g gi͟a͟i͟ đ͟o͟ạn͟ d͟ậ͟y͟ t͟h͟ì͟ n͟ê͟n͟ c͟ô͟ c͟ó͟ t͟h͟ể͟ c͟a͟o͟ h͟ơ͟n͟ n͟ữ͟a͟.

Đ͟i͟ề͟u͟ đ͟á͟n͟g n͟ó͟i͟ l͟à͟ ở͟ n͟ữ͟ gi͟ớ͟i͟ ố͟n͟g x͟ư͟ơ͟n͟g t͟h͟ư͟ờ͟n͟g k͟h͟é͟p͟ l͟ại͟ t͟r͟o͟n͟g đ͟ộ͟ t͟u͟ổ͟i͟ 1͟4͟ –͟ 1͟6͟. C͟ò͟n͟ B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟, n͟ă͟m͟ n͟a͟y͟ c͟ô͟ đ͟ã͟ 2͟5͟ r͟ồ͟i͟. C͟h͟í͟n͟h͟ v͟ì͟ t͟h͟ế͟ b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ c͟ả͟m͟ t͟h͟ấ͟y͟ r͟ấ͟t͟ k͟h͟ó͟ t͟i͟n͟ v͟à͟ n͟gh͟i͟ n͟gờ͟ v͟ề͟ ‘͟gi͟ớ͟i͟ t͟í͟n͟h͟ t͟h͟ậ͟t͟’͟ c͟ủ͟a͟ b͟ệ͟n͟h͟ n͟h͟â͟n͟, v͟ị͟ b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ h͟ỏ͟i͟ B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ r͟ằ͟n͟g c͟ô͟ c͟ó͟ k͟i͟n͟h͟ n͟gu͟y͟ệ͟t͟ t͟ừ͟ k͟h͟i͟ n͟à͟o͟?

hình ảnh

Ả͟n͟h͟ m͟i͟n͟h͟ h͟ọ͟a͟. N͟gu͟ồ͟n͟:͟ I͟n͟t͟e͟r͟n͟e͟t͟

͟T͟h͟ậ͟t͟ b͟ấ͟t͟ n͟gờ͟, B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ n͟ó͟i͟ r͟ằ͟n͟g c͟ô͟ c͟h͟ư͟a͟ b͟a͟o͟ gi͟ờ͟ c͟ó͟ k͟i͟n͟h͟ n͟gu͟y͟ệ͟t͟. N͟gà͟y͟ c͟ò͟n͟ n͟h͟ỏ͟, t͟h͟ấ͟y͟ c͟o͟n͟ gá͟i͟ m͟ã͟i͟ k͟h͟ô͟n͟g ‘͟r͟ớ͟t͟ d͟â͟u͟’͟ n͟gư͟ờ͟i͟ m͟ẹ͟ c͟ũ͟n͟g đ͟ư͟a͟ c͟o͟n͟ đ͟i͟ k͟h͟á͟m͟. T͟h͟ế͟ n͟h͟ư͟n͟g c͟á͟c͟ b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ đ͟ó͟ c͟h͟ỉ͟ n͟ó͟i͟ r͟ằ͟n͟g c͟ô͟ d͟ậ͟y͟ t͟h͟ì͟ m͟u͟ộ͟n͟, m͟ấ͟y͟ n͟ă͟m͟ n͟ữ͟a͟ s͟ẽ͟ c͟ó͟ k͟i͟n͟h͟ n͟gu͟y͟ệ͟t͟ m͟à͟ t͟h͟ô͟i͟ c͟h͟ứ͟ k͟h͟ô͟n͟g c͟ó͟ gì͟ đ͟á͟n͟g n͟gại͟ c͟ả͟. ‘͟T͟ô͟i͟ n͟gh͟ĩ͟ đ͟â͟y͟ l͟à͟ v͟ấ͟n͟ đ͟ề͟ n͟h͟ạy͟ c͟ả͟m͟ n͟ê͟n͟ t͟ô͟i͟ r͟ấ͟t͟ x͟ấ͟u͟ h͟ổ͟, k͟h͟ô͟n͟g d͟á͟m͟ đ͟i͟ k͟h͟á͟m͟ l͟ại͟’͟.

͟N͟gh͟e͟ b͟ệ͟n͟h͟ n͟h͟â͟n͟ t͟r͟ì͟n͟h͟ b͟à͟y͟ x͟o͟n͟g, b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ đ͟ề͟ n͟gh͟ị͟ B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ h͟ã͟y͟ đ͟i͟ k͟i͟ể͟m͟ t͟r͟a͟ n͟ộ͟i͟ t͟i͟ế͟t͟ n͟ga͟y͟ t͟ại͟ m͟ộ͟t͟ b͟ệ͟n͟h͟ v͟i͟ệ͟n͟ l͟ớ͟n͟. K͟ế͟t͟ q͟u͟ả͟ k͟h͟á͟m͟ b͟ệ͟n͟h͟ t͟ừ͟ B͟V͟ s͟ố͟ 1͟ (͟Đ͟H͟ Y͟ C͟h͟i͟ế͟t͟ gi͟a͟n͟g)͟ c͟h͟o͟ t͟h͟ấ͟y͟ B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ c͟ó͟ n͟h͟i͟ễ͟m͟ s͟ắ͟c͟ t͟h͟ể͟ 4͟6͟X͟Y͟. C͟ô͟ c͟ũ͟n͟g k͟h͟ô͟n͟g c͟ó͟ t͟ử͟ c͟u͟n͟g, b͟ộ͟ p͟h͟ậ͟n͟ s͟i͟n͟h͟ s͟ả͟n͟ ở͟ n͟ữ͟ gi͟ớ͟i͟ c͟h͟ư͟a͟ h͟o͟à͟n͟ c͟h͟ỉ͟n͟h͟ v͟à͟ c͟ó͟ c͟ả͟ t͟i͟n͟h͟ h͟o͟à͟n͟ ẩ͟n͟ n͟ằ͟m͟ t͟r͟o͟n͟g c͟ơ͟ t͟h͟ể͟. N͟ó͟i͟ c͟á͟c͟h͟ k͟h͟á͟c͟, v͟ề͟ m͟ặ͟t͟ s͟i͟n͟h͟ h͟ọ͟c͟ v͟à͟ d͟i͟ t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ h͟ọ͟c͟ t͟h͟ì͟ B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ c͟h͟í͟n͟h͟ l͟à͟ n͟a͟m͟ gi͟ớ͟i͟.

͟S͟a͟u͟ k͟h͟i͟ k͟i͟ể͟m͟ t͟r͟a͟ c͟ẩ͟n͟ t͟h͟ậ͟n͟, b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ c͟h͟ẩ͟n͟ đ͟o͟á͟n͟ c͟ô͟ b͟ị͟ d͟ị͟ t͟ậ͟t͟ b͟ẩ͟m͟ s͟i͟n͟h͟. N͟gu͟y͟ê͟n͟ n͟h͟â͟n͟ l͟à͟ d͟o͟ c͟h͟a͟ m͟ẹ͟ B͟ì͟n͟h͟ B͟ì͟n͟h͟ k͟ế͟t͟ h͟ô͟n͟ c͟ậ͟n͟ h͟u͟y͟ế͟t͟ t͟h͟ô͟n͟g. V͟ì͟ v͟ậ͟y͟, b͟ệ͟n͟h͟ n͟h͟â͟n͟ đ͟ư͟ợ͟c͟ k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ n͟ê͟n͟ đ͟i͟ gặ͟p͟ c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ gi͟a͟ t͟â͟m͟ l͟ý͟ đ͟ể͟ đ͟ị͟n͟h͟ h͟ư͟ớ͟n͟g c͟h͟o͟ t͟ư͟ơ͟n͟g l͟a͟i͟ s͟a͟u͟ k͟h͟i͟ c͟ô͟ b͟i͟ế͟t͟ s͟ự͟ t͟h͟ậ͟t͟ m͟ì͟n͟h͟ l͟à͟ n͟a͟m͟ gi͟ớ͟i͟.

͟K͟ế͟t͟ h͟ô͟n͟ c͟ậ͟n͟ h͟u͟y͟ế͟t͟ n͟gu͟y͟ h͟i͟ể͟m͟ t͟h͟ế͟ n͟à͟o͟?͟

͟T͟h͟e͟o͟ c͟á͟c͟ c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ gi͟a͟, h͟ô͟n͟ n͟h͟â͟n͟ c͟ậ͟n͟ h͟u͟y͟ế͟t͟ l͟à͟ h͟ô͟n͟ n͟h͟â͟n͟ n͟ộ͟i͟ t͟ộ͟c͟, h͟ô͟n͟ n͟h͟â͟n͟ gi͟ữ͟a͟ c͟á͟c͟ c͟ặ͟p͟ v͟ợ͟ c͟h͟ồ͟n͟g t͟r͟o͟n͟g c͟ù͟n͟g 1͟ h͟ọ͟ h͟à͟n͟g h͟a͟y͟ n͟ó͟i͟ c͟á͟c͟h͟ k͟h͟á͟c͟ l͟à͟ gi͟ữ͟a͟ n͟h͟ữ͟n͟g n͟gư͟ờ͟i͟ c͟ó͟ c͟ù͟n͟g d͟ò͟n͟g m͟á͟u͟ t͟r͟ự͟c͟ h͟ệ͟.

͟Y͟ h͟ọ͟c͟ t͟ừ͟ l͟â͟u͟ đ͟ã͟ c͟h͟ứ͟n͟g m͟i͟n͟h͟:͟ h͟ô͟n͟ n͟h͟â͟n͟ c͟ậ͟n͟ h͟u͟y͟ế͟t͟ v͟ô͟ c͟ù͟n͟g n͟gu͟y͟ h͟i͟ể͟m͟. B͟ở͟i͟, n͟ó͟ c͟ó͟ t͟h͟ể͟ k͟h͟i͟ế͟n͟ đ͟ứ͟a͟ t͟r͟ẻ͟ s͟i͟n͟h͟ r͟a͟ n͟h͟ậ͟n͟ h͟ế͟t͟ n͟h͟ữ͟n͟g ge͟n͟ l͟ặ͟n͟ b͟ệ͟n͟h͟ l͟ý͟ ở͟ c͟ả͟ c͟h͟a͟ v͟à͟ m͟ẹ͟. T͟ừ͟ đ͟ó͟ d͟ẫ͟n͟ t͟ớ͟i͟ t͟ì͟n͟h͟ t͟r͟ạn͟g đ͟ứ͟a͟ t͟r͟ẻ͟ s͟i͟n͟h͟ r͟a͟ b͟ị͟ d͟ị͟ t͟ậ͟t͟ b͟ẩ͟m͟ s͟i͟n͟h͟, c͟h͟ậ͟m͟ p͟h͟á͟t͟ t͟r͟i͟ể͟n͟, s͟u͟y͟ d͟i͟n͟h͟ d͟ư͟ỡ͟n͟g. H͟o͟ặ͟c͟ đ͟ứ͟a͟ t͟r͟ẻ͟ s͟ẽ͟ m͟ắ͟c͟ b͟ệ͟n͟h͟ d͟i͟ t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ n͟h͟ư͟ m͟ù͟ m͟à͟u͟, b͟ạc͟h͟ t͟ạn͟g, d͟a͟ v͟ả͟y͟ c͟á͟, t͟a͟n͟ m͟á͟u͟ b͟ẩ͟m͟ s͟i͟n͟h͟.

͟N͟go͟à͟i͟ r͟a͟, n͟h͟ữ͟n͟g đ͟ứ͟a͟ t͟r͟ẻ͟ k͟h͟i͟ s͟i͟n͟h͟ r͟a͟ t͟ừ͟ c͟h͟a͟ m͟ẹ͟ k͟ế͟t͟ h͟ô͟n͟ c͟ậ͟n͟ h͟u͟y͟ế͟t͟ c͟ò͟n͟ r͟ấ͟t͟ d͟ễ͟ b͟ị͟ s͟i͟n͟h͟ n͟o͟n͟, t͟h͟a͟i͟ l͟ư͟u͟ t͟h͟ậ͟m͟ c͟h͟í͟ c͟ò͟n͟ l͟à͟ n͟gu͟y͟ê͟n͟ n͟h͟â͟n͟ d͟ẫ͟n͟ t͟ớ͟i͟ t͟r͟ư͟ờ͟n͟g h͟ợ͟p͟ ‘͟1͟ x͟á͟c͟ 2͟ m͟ạn͟g’͟.