C̴ậ̴n̴ ̴C̴ả̴ɴ̴ʜ̴ ̴Đ̴ê̴m̴ ̴S̴ι̴ɴ̴ʜ̴ ̴N̴h̴ậ̴t̴

 

 

 

 

ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼1̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼:̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼s̼’̼ᴇ̼’̼x̼,̼ ̼ᴛ̼’̼һ̼’̼ᴜ̼’̼ᴏ̼̂́’̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼’̼ɪ̼́’̼ᴄ̼’̼һ̼ ̼ᴅ̼’̼ᴜ̣̼’̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼м̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̆̀м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼

̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼м̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ ̼(̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼)̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼м̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼м̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼.̼

̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼…̼ ̼м̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼x̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́м̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼м̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼һ̼ᴇ̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼“̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́”̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼м̼ᴀ̼̀ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼.̼

̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼м̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼1̼0̼0̼,̼ ̼2̼0̼0̼,̼ ̼5̼0̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼…̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼м̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼“̼м̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀”̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼2̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʙ̼ɪ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼̉ ̼һ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼.̼

̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼“̼м̼ᴜ̼ᴀ̼”̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴏ̼́ᴛ̼,̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂м̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼м̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

̼ᴏ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̆м̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ғ̼ᴀ̼ᴄ̼ᴇ̼ʙ̼ᴏ̼ᴏ̼ᴋ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼…̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼

̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴅ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼.̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼м̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼м̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼м̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼м̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼м̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼

̼ᴠ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂м̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼̃ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀м̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆́ɴ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼һ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̣̼ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́.̼

̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀м̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼(̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼“̼м̼ᴏ̼̂́ᴛ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ᴋ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʏ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼м̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼м̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼.̼

̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼ ̼(̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼ ̼x̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ᴋ̼ᴇ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼,̼ ̼м̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̀м̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼м̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀,̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̆̀м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉м̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼м̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼…̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼м̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆м̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ᴋ̼ᴇ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼

̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼…̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̀м̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴜ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼м̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́м̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼м̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼.̼

̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼м̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼…̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂м̼ ̼(̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼

̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼(̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆м̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂м̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼м̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂м̼ ̼һ̼ᴏ̼̂м̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂м̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼м̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼ ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼

̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ɴ̼…̼ ̼1̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂м̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼м̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́м̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼м̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *