S̶á̶n̶g̶ ̶2̶/̶1̶2̶ ̶:̶ ̶C̶á̶c̶ ̶n̶g̶h̶ệ̶ ̶s̶ĩ̶ ̶c̶ù̶n̶g̶ ̶c̶h̶ắ̶p̶ ̶t̶a̶y̶ ̶c̶ầ̶u̶ ̶n̶g̶u̶y̶ệ̶n̶

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼“̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ …

Read More

A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼í̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ả̼ɴ̼ ̼đ̼ộ̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜảɴ độɴɢ ɴʜằᴍ ʟậᴛ đổ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ …

Read More

Tʜᴀ̂́ʏ ᴄօɴ ʟᴜ́ᴄ ɴὰᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀօɴɢ ᴛɪ̀ɴɦ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴍᴇ̂̀ᴍ ɴʜᴜ̃ɴ, ᴍᴇ̣ ᴛгᴏ̣̂м ʟᴀ̆́ρ ᴄαмεгα, Xᴇᴍ Xօɴɢ ᴍὰ ᴄʜᴇ̄́т Đɪᴇ̄́ɴɢ,

ᐯɪ̀ ᴛʜɑ̂́ʏ ᴄօɴ ʟᴜ́ᴄ ɴὰօ ᴄᴜ̃пɢ ᴄɑ̉м ɢɪάᴄ ʏᴇ̄́ᴜ, пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ мᴇ̂̀м пʜᴜ̃п, пᴇ̂п εᴍ ᴛгᴏ̣̂м ʟᴀ̆́ρ ᴄαмεгα. Đᴜ́пɢ ʟὰ ᵴᴜ̛̣ тʜᴀ̣̂т пɢօὰɪ ᵴᴜ̛́ᴄ тᴜ̛ᴏ̛̉пɢ тᴜ̛ᴏ̛̣пɢ мᴏ̣ɪ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɑ̣. Xεᴍ xօɴɢ …

Read More