Saturday, October 16

सार्है मार्मिक दृश्य” छोरीले गरिन आमाको काजक्रीया”!

July 13, 2021 248

Sapana Sanjal : स्याङ्जा जिल्ला भीरकोट नगरपालिका वार्ड नं – १ बस्ने बुबा पदमकुमार श्रेष्ठ र आमा विष्णु श्रेष्ठकि कान्छी छोरी निला श्रेष्ठले आफ्नी आमाको का:ज:क्री:या म आफैं गर्छु छोरी पनि छोरा नै हो छोरीले किन आमाको द:श:क:र्म गर्न हुन्न ?

भनेर आफ्नी आमाको का:ज:कि:रिया आफैं गर्ने हिम्मत गरेकी छिन् । बाबुआमाको का:ज:कि:रि:या गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने त:र्कको द:रिलो ख:ण्डन गर्दै उनले समाजमा छोराछोरीको भे:दभा:वपूर्ण व्यबहारलाई अ:न्त्य गर्नुपर्छ भन्दै छोराछोरी बराबरी हुन भने व्यबहारमै लागु हुनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो समाजको कु;सं:स्कार अ:न्त्य हुने बताएकि छिन ।उनको यो सा:ह:सिक क:दमले अन्य छोरीमात्रै हुने आमाबुबा र छोरीहरूलाई थप प्रेरणा र उर्जा दिने विश्वास गरिएको छ । उक्त आ:त्मालाई शान्ती मिलोस …। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****

स्याङ्जा जिल्ला भीरकोट नगरपालिका वार्ड नं – १ बस्ने बुबा पदमकुमार श्रेष्ठ र आमा विष्णु श्रेष्ठकि कान्छी छोरी निला श्रेष्ठले आफ्नी आमाको का:ज:क्री:या म आफैं गर्छु छोरी पनि छोरा नै हो छोरीले किन आमाको द:श:क:र्म गर्न हुन्न ?

भनेर आफ्नी आमाको का:ज:कि:रिया आफैं गर्ने हिम्मत गरेकी छिन् । बाबुआमाको का:ज:कि:रि:या गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने त:र्कको द:रिलो ख:ण्डन गर्दै उनले समाजमा छोराछोरीको भे:दभा:वपूर्ण व्यबहारलाई अ:न्त्य गर्नुपर्छ भन्दै छोराछोरी बराबरी हुन भने व्यबहारमै लागु हुनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो समाजको कु;सं:स्कार अ:न्त्य हुने बताएकि छिन ।उनको यो सा:ह:सिक क:दमले अन्य छोरीमात्रै हुने आमाबुबा र छोरीहरूलाई थप प्रेरणा र उर्जा दिने विश्वास गरिएको छ । उक्त आ:त्मालाई शान्ती मिलोस …। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****

स्याङ्जा जिल्ला भीरकोट नगरपालिका वार्ड नं – १ बस्ने बुबा पदमकुमार श्रेष्ठ र आमा विष्णु श्रेष्ठकि कान्छी छोरी निला श्रेष्ठले आफ्नी आमाको का:ज:क्री:या म आफैं गर्छु छोरी पनि छोरा नै हो छोरीले किन आमाको द:श:क:र्म गर्न हुन्न ?

भनेर आफ्नी आमाको का:ज:कि:रिया आफैं गर्ने हिम्मत गरेकी छिन् । बाबुआमाको का:ज:कि:रि:या गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने त:र्कको द:रिलो ख:ण्डन गर्दै उनले समाजमा छोराछोरीको भे:दभा:वपूर्ण व्यबहारलाई अ:न्त्य गर्नुपर्छ भन्दै छोराछोरी बराबरी हुन भने व्यबहारमै लागु हुनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो समाजको कु;सं:स्कार अ:न्त्य हुने बताएकि छिन ।उनको यो सा:ह:सिक क:दमले अन्य छोरीमात्रै हुने आमाबुबा र छोरीहरूलाई थप प्रेरणा र उर्जा दिने विश्वास गरिएको छ । उक्त आ:त्मालाई शान्ती मिलोस …। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****

स्याङ्जा जिल्ला भीरकोट नगरपालिका वार्ड नं – १ बस्ने बुबा पदमकुमार श्रेष्ठ र आमा विष्णु श्रेष्ठकि कान्छी छोरी निला श्रेष्ठले आफ्नी आमाको का:ज:क्री:या म आफैं गर्छु छोरी पनि छोरा नै हो छोरीले किन आमाको द:श:क:र्म गर्न हुन्न ?

भनेर आफ्नी आमाको का:ज:कि:रिया आफैं गर्ने हिम्मत गरेकी छिन् । बाबुआमाको का:ज:कि:रि:या गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने त:र्कको द:रिलो ख:ण्डन गर्दै उनले समाजमा छोराछोरीको भे:दभा:वपूर्ण व्यबहारलाई अ:न्त्य गर्नुपर्छ भन्दै छोराछोरी बराबरी हुन भने व्यबहारमै लागु हुनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो समाजको कु;सं:स्कार अ:न्त्य हुने बताएकि छिन ।उनको यो सा:ह:सिक क:दमले अन्य छोरीमात्रै हुने आमाबुबा र छोरीहरूलाई थप प्रेरणा र उर्जा दिने विश्वास गरिएको छ । उक्त आ:त्मालाई शान्ती मिलोस …। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****

स्याङ्जा जिल्ला भीरकोट नगरपालिका वार्ड नं – १ बस्ने बुबा पदमकुमार श्रेष्ठ र आमा विष्णु श्रेष्ठकि कान्छी छोरी निला श्रेष्ठले आफ्नी आमाको का:ज:क्री:या म आफैं गर्छु छोरी पनि छोरा नै हो छोरीले किन आमाको द:श:क:र्म गर्न हुन्न ?

भनेर आफ्नी आमाको का:ज:कि:रिया आफैं गर्ने हिम्मत गरेकी छिन् । बाबुआमाको का:ज:कि:रि:या गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने त:र्कको द:रिलो ख:ण्डन गर्दै उनले समाजमा छोराछोरीको भे:दभा:वपूर्ण व्यबहारलाई अ:न्त्य गर्नुपर्छ भन्दै छोराछोरी बराबरी हुन भने व्यबहारमै लागु हुनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो समाजको कु;सं:स्कार अ:न्त्य हुने बताएकि छिन ।उनको यो सा:ह:सिक क:दमले अन्य छोरीमात्रै हुने आमाबुबा र छोरीहरूलाई थप प्रेरणा र उर्जा दिने विश्वास गरिएको छ । उक्त आ:त्मालाई शान्ती मिलोस …। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****

Comment