Saturday, September 18

भगवान गौतम बुद्धका शरीरको ३२ लक्षणहरु ….

June 30, 2021 163

Sapana Sanjal : (१) सुप्रतिस्ठित पाद ( पुरै पाउले जमिन छोएको )

(२) आयत पासिर्ण ( लामो कुरकुच्चा भएको )

(३) पैतालामुनि हजार दात ( काटा ) भएको चक्र भएको )

(४) लामो लामो औला भएको

(५) मृदु तरुण हस्तपाद ( नरम पृष्ठ हत्केला )

(६) जाल हस्तपाद ( औलाको बिचमा काहीं पनि प्वाल नदेखिने )

(७) पैतालामाथी सख चिन्ह भएको ।

(८) एणि जंघ ( मृगको जस्तो जंघ )

(९) नझुकिकन हातको औलाले घुडा छुने ।

(१०) छालाले ढाकिएको पुरुषइन्दिय ।

(११) स्वर्ण चुर्ण समान त्वचा भएको ।

(१३) एक रौको प्वालमा एउटा मात्रै रौ भएको ।

(१४) उध्वार्ग्रलोम ( निलो दाहिनेबाट घुमरिएको केस माथी उठेको )

(१५) ब्राम्हऋजु गाल ( लामो सिधा शरीर )

(१६) सप्त- उत्साद ( सातै अंग पुर्ण आकारको भएको )

(१७) सिहको जस्तो छाति भएको ।

(१८) चितान्तरास ( दुबै काधको बिचको भाग पुस्ठ भएको )

(१९) न्याग्रोध परिमन्डल ( शरीरको उचाइ अनुसारको चौडाइ र चौडाइ अनुसारको उचाइ )

(२०) समब्रत कन्ध ( समान परिमाणको कध भएको )

(२१) रसग्ग सग्ग ( सुन्दर सिरा भएको )

(२२) सिहको जस्तो पृष्ठ थुतुनो भएको ।

(२३) चवालिस दात भएको ।

(२४) सम दन्त ( सबै उस्तै दात भएको )

(२५) अबिबर दन्त ( टम्म मिलेको दात )

(२६) सुसुक्त दन्त ( एकदम सेतो दात भएको )

(२७) प्रभुत जिहवा ( लामो जिब्रो भएको )

(२८) ब्रम्हस्वर करबिक ( पक्षिको जस्तो मिठो स्वर भएको )

(२९) अभिनिती नेत्र ( निलकमलको पत्र जस्तो अँखा भएको )

(३०) गो पक्षम ( गाइको जस्तो परेला भएको )

(३१) आखी भौको बिचमा सेतो कपास जस्तो उर्णा ( रौको फेद ) भएको ।

(३२) उषणिय सिर्ष ( पुस्ठ निधार भएको )

Comment