Friday, October 15

सरका’रले वि’द्यालय संचा’लन ग’र्न मि’ति तो’क्यो य’ति गते देखि खु’ल्छन विद्यालय !

May 25, 2021 451

Sapana Sanjal : काठ’माडौं महानगर’पालिकाले आ’गामी अ’सार प’हिलो सा’तादेखि न’याँ शै’क्षिक स’त्र सु’रु गर्ने नि’र्णय गरे’को छ।नग’र का’र्यपालिकाको का’र्याल’यको आ’इत’बार बसे’को बैठ’कले सर’कारले सं’सोधि’तनिय’मावलीअ’नुसार दि’एको नि’र्देश’नले स’बै वि’द्यालयह’रुले शै’क्षिक स’त्र ०७७ को वा’र्षिक प’रीक्षाहरु जे’ठ २० ग’तेसम्म स’काएर नति’जासमेत प्रका’शन गरी अ’सार प’हिलो सा’ता नयाँ शैक्षि’क सत्र सु’रु गर्नुपर्ने म’हान’गरका शि’क्षा अधि’कारी रामप्रसाद सुवेदीले बताए।केन्द्र सरकारकै** थप भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस***

Comment