A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼í̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ả̼ɴ̼ ̼đ̼ộ̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜảɴ độɴɢ ɴʜằᴍ ʟậᴛ đổ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ, ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜảɴ độɴɢ ɴʜằᴍ ʟậᴛ đổ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟸 Đɪềᴜ 𝟷𝟶𝟿 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự đốɪ ᴠớɪ ʟê ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴘʜɪ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟻𝟿, ᴄư ᴛʀú ᴋʜóᴍ ʙìɴʜ ʟᴏɴɢ 𝟷, ᴘʜườɴɢ ᴍỹ ʙìɴʜ, ᴛᴘ. ʟᴏɴɢ xᴜʏêɴ (ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ).

Bắt người phụ nữ tham gia tổ chức phản động ở An Giang - 1

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟿 đếɴ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸.𝟸𝟶𝟸𝟶, ʟê ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴘʜɪ sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ “ᴘʜɪ ᴋɪᴍ” ᴋếᴛ ʙạɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜảɴ độɴɢ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ “ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟâᴍ ᴛʜờɪ” ᴅᴏ Đàᴏ ᴍɪɴʜ ǫᴜâɴ ᴄầᴍ đầᴜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ᴘʜɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ᴛʜíᴄʜ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄáᴄ ʙàɪ ᴠɪếᴛ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ, ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá Đảɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ ᴄộɴɢ ʜòᴀ xã ʜộɪ ᴄʜủ ɴɢʜĩᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ…

An Giang khởi tố, bắt giam đối tượng phản động nhằm lật đổ chính quyền |  Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟷.𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴘʜɪ ʟàᴍ ʜồ sơ xɪɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ “ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟâᴍ ᴛʜờɪ” ᴠà đượᴄ ɢɪᴀᴏ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ᴋʜᴜếᴄʜ ᴛʀươɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜế ᴄʜᴏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠà Đàᴏ ᴍɪɴʜ ǫᴜâɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ  ᴍóᴄ ɴốɪ, ʟôɪ ᴋéᴏ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ.

ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ʟê ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴘʜɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴛʜᴜ ɢɪữ 𝟼 ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴠà 𝟺𝟺𝟶 ᴛʀᴀɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴛừ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ “ᴘʜɪ ᴋɪᴍ” ᴄủᴀ ʟê ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴘʜɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ɴʜà ɴướᴄ ᴄộɴɢ ʜòᴀ xã ʜộɪ ᴄʜủ ɴɢʜĩᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜằᴍ ʟậᴛ đổ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ.

ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠà xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Mạnh thường quân vừa lên tiếng thông tin nghệ sĩ Thương Tín được tặng tiền tỷ, biệt thự 5 tầng.

Vài ngày qua, thông tin sức khỏe của diễn viên Thương Tín nhận được sự quan tâm của khán giả. Ông cho hay mình nhiễm Covid-19, không còn tiền mua đồ ăn, phải nhịn đói suốt mấy ngày liền. Vợ con ông cũng bỏ sang ở nhà người quen. Hiện nam tài tử nổi đình đám một thời phải sống cảnh cô độc trong căn nhà trọ 20 m2 tại TP.HCM. Ông cũng nợ tiền thuê nhà nhiều tháng nhưng được chủ nhà cho khất.

Sau đó, mạng xã hội lan truyền thông tin nghệ sĩ Thương Tín được mạnh thường quân tặng 2 tỷ đồng và biệt thự 5 tầng ở quận 3, TP.HCM để ông tiện sinh hoạt.

Trong video gần nhất trả lời các YouTuber, sao phim “Ván bài lật ngửa” còn bất ngờ tuyên bố ông không bao giờ đặt chân đến nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh vì cảm nhận nơi đây có quá nhiều điều bất hợp lý.

“Tôi chưa đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh bao giờ, tôi thấy nó kỳ kỳ. Tổ thì Tổ chung hết mà bây giờ đến nhà đó giống như Hoài Linh là Tổ. Thật sự nếu ai có điều kiện làm cho Tổ nghiệp mình đẹp đẽ thì cũng mừng thôi. Nhưng làm giống Hoài Linh không được, nó kiểu cá nhân quá. Tổ ở đây là thờ “Tổ ăn mày”, giống như nghệ sĩ cũng đi “ăn mày” của khán giả, khán giả đến xem và cho tiền mình”, Thương Tín thẳng thắn.

Thương Tín được tặng 2 tỷ, biệt thự 5 tầng, chê bai nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh: Sự thật bất ngờ - 1

Ngoài ra, nghệ sĩ Thương Tín cũng cho biết rằng: “Nghe đâu “anh Bốn” tổ chức hầu đồng trong đó lên đến cả tỷ, chỉ có người giàu, làm ăn mới có nhu cầu. Nhưng tôi thấy những chuyện như vậy quá mê tín dị đoan…”. Dù thông tin của diễn viên sinh năm 1956 đưa ra chỉ một phía và không có căn cứ, nhưng đã khiến cư dân mạng hoang mang và đưa ra nhiều lời đồn đoán khác nhau.

Tuy nhiên, mới đây, anh Tòng – mạnh thường quân nhận giúp đỡ diễn viên Thương Tín bày tỏ sự bức xúc và lên tiếng nói rõ mọi thực hư trước nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Theo anh, việc vợ con Thương Tín muốn dọn qua biệt thự mới sinh sống và nam diễn viên được tặng 2 tỷ đồng là sai sự thật. “Tôi tặng anh Thương Tín tờ vé số và nói đùa rằng nếu anh trúng độc đắc thì tôi tặng anh luôn 2 tỷ. Vậy mà dân mạng đẩy sự việc đi xa nói tôi tặng anh ấy 2 tỷ. Ngoài ra, tôi hỗ trợ anh ấy chỗ ở chứ không phải tôi tặng biệt thự cho anh ấy”, anh Tòng nói rõ.

Về phát ngôn “gây sốc” của nghệ sĩ Thương Tín về nhà thờ Tổ của Hoài Linh, anh Tòng cũng cho hay, có hiện tượng một số cá nhân, YouTuber đến nhà nam diễn viên cho tiền để ông nói theo nội dung có sẵn. Vì vậy, những phát ngôn của Thương Tín liên quan đến nhà thờ Tổ hay danh hài Hoài Linh, việc nghệ sĩ làm từ thiện,… đều là nội dung được chuẩn bị từ người khác.

Thương Tín được tặng 2 tỷ, biệt thự 5 tầng, chê bai nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh: Sự thật bất ngờ - 3

Đồng thời, anh Tòng cũng mong cư dân mạng không nên buông lời cây nghiệt, chỉ trích… diễn viên sinh năm 1956 vì ông đã lớn tuổi, cuộc sống hiện khó khăn, bấp bênh. “Thương Tín không vi phạm pháp luật, không làm hại ai, nếu các bạn không cưu mang giúp đỡ thì cũng đừng xúc phạm anh ấy”, anh Tòng nói thêm.

Trước đó, cư dân mạng đưa ra nhiều đồn đoán về cuộc sống khó khăn của Thương Tín. Đa số đều tỏ ra thắc mắc tại sao nam diễn viên lại rơi vào cảnh “không xu dính túi” dù cách đây 8 tháng ông được nhận số tiền quyên góp lên tới 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi hiệu Mercedes.

Về 800 triệu đồng được mọi người ủng hộ cách đây vài tháng, diễn viên sinh năm 1956 khẳng định dùng vào việc xây nhà, đóng bảo hiểm cho con. “Tôi không tiêu xài hoang phí. Sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu, để khi 18 tuổi, con có một số tiền để sinh sống”, ông nói.

Thương Tín được tặng 2 tỷ, biệt thự 5 tầng, chê bai nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh: Sự thật bất ngờ - 4

Còn xe hơi hiệu Mercedes, Thương Tín cho biết ông được tặng nhưng xe bỏ trong garage. Muốn lấy ra, ông phải chi mấy chục triệu để sửa và chuộc ra, chứ không phải tặng không. Theo ông, chiếc xe có thương hiệu nhưng đời cũ, nhiều lần hư hỏng, không có phụ tùng thay. “Chiếc xe đó cứ hư hoài, nên tôi nản lắm, ôm xe như ôm nợ vậy. Hiện tại, tôi có người bạn làm công trình, tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi”, ông bày tỏ.

Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam ở thập niên 80-90. Thời điểm đó, ông từng được khán giả gọi với cái tên “tài tử màn bạc” .

Những vai diễn của Thương Tín như thiếu tá Vọng trong phim “Ván bài lật ngửa”, tướng cướp Bạch Hải Đường trong “Săn bắt cướp”, Sáu Tâm trong “Biệt đội Sài Gòn”… từng gây thương nhớ cho biết bao khán giả Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *