𝙲̶𝚑̶𝚒̶̶́𝚗̶𝚑̶ ̶𝚃̶𝚑̶𝚞̶̶̶̛́𝚌̶:̶

Luật X.ử lý vi phạm hành chính 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2022. Theo đó, tại Điều 77 quy định việc miễn, giảm tiền phạt đối với cá nhân, tổ chức

Nhiều trường hợp thuộc diện được miễn, giảm tiền v i phạm giao thông từ năm 2022. Ảnh: PLO

Cụ thể, các trường hợp được miễn, giảm một phần tiền phạt v i phạm giao thông gồm:

Việc giảm một phần tiền phạt đối với cá nhân v i phạm giao thông đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền được quy định như sau:

Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do t.h.i.ê.n t.a .i, thảm h.ọ.a, h. ỏ.a hoạn, dịch bệnh, mắc b. ệ..n.h hi. ể m n.g.h.è.o, ta. i n. ạ.n;

Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên t.a. i, .thảm h.ọ.a, h.ỏ.a ho ạ.n, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Cá nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định x. ử phạt do không có khả năng thi hành quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định trên mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên t.a. i, t .h.ả. m họa, h .ỏ.a hoạn, dịch b.ệ.n.h, mắc bệnh h i.ể.m nghèo, t. a.i n.ạ. n;

Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần  nhưng gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh h.i ể.m nghèo, t. a.i n. ạ.n.

Trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh h.i ể.m nghèo, t. a .i n .ạ.n phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

Các trường hợp được miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm giao thông: Cá nhân không có khả năng thi hành quyết định được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định x.ử phạt nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật X. ử lý vi phạm hành chính mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên t.a.i, thảm h.ọ.a, h.ỏ.a h.o.ạ. n, dịch bệnh, mắc bệnh hi.ể.m nghèo, t.a.i n ạ.n.

Bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên t/a/i, t.h.ả.m họa, h. ỏ.a ho.ạ.n, dịch bệnh, m.c bệ.nh h.i.ể.m nghèo, t.a.i n.ạ. n.

Trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, t..a.i n.ạ..n phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

Lưu ý, để được miễn, giảm trong những trường hợp trên cần có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định x.ử phạt xem xét, quyết định việc giảm, miễn và thông báo cho người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *